Privacy en selectie

Privacybeleid en uitvraag
In deze privacyverklaring leggen we uit wat supermarktmeerstad.nl doet met informatie die we over je te weten komen en hoe we de inzendingen beoordelen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met MWPO.

Contactformulier
Voor deelname aan de selectie, verwerken wij je e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, NAW-gegevens en antwoorden op de vragen. Deze hebben wij nodig om je deelname te verwerken. Wij bewaren deze informatie tot er een keuze is gemaakt voor de supermarktondernemer die zich gaat vestigen in Meerstad en zes maanden daarna. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens en deelname aan de uitvraag onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het functioneren van onze site of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Uitzondering hierbij is verstrekking van de gegevens aan Bureau Meerstad, met een adviserende rol in de beoordelingscommissie. 

Beoordeling
MWPO behoudt zich alle beoordelingsvrijheid voor en het staat haar te allen tijde vrij met partijen te onderhandelen over de supermarkt in kwestie. Voor de goede orde benadrukken wij dat deze selectie geen aanbesteding betreft in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Op onderhavig traject zijn de beginselen van aanbestedingsrecht (gelijkheid en transparantie) dan ook niet van toepassing.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over jouw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij o.a. de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
MWPO
Postbus 249
5201 AE ’s-Hertogenbosch
supermarktmeerstad@mwpo.nl